Staffordshire bullterrier – för lydnad, agility och bruks!

Det finns ett växande intresse för den mångsidiga staffen som arbetande ras och allt fler förare får upp ögonen för staffen som utmärkt alternativ till de traditionella bruksraserna. Vår målsättning är att ta fram bra råmaterial lämpligt för alla typer av hundsport som varje förare sedan själv kan forma.

Vi vill sälja våra Blondietalesbebisar till ambitiösa och glada förare, som brinner för hundträning och vill ha en mångsidig, mångårig bästa vän att utvecklas tillsammans med, sikta mot stjärnorna och ha riktigt kul på vägen dit upp! 😉

En blondietalesvovve passar dig som vill träna och kanske tävla, vara del i en aktiv kennelgemenskap med gemensamma träningsträffar och dra nytta av varandras kunskap och samlade erfarenheter om hundar och hundträning.
Du bör vara intresserad av att råutfodra/barfa/färskutfodra din hund och beredd att delta i den gemensamma hälsoutvärderingen av valpkullen.För oss är det viktigt att ta fram en staff som förutom de fysiska kvalitéerna också har rätt mentala förutsättningar att vara både en sexcylindrig komet på tävlingsplanen men också vara trygg och cool i vardagen utan att dratta av vägen.
Vi vill att en vovve från oss skall vara som våra egna – dvs 100% välfungerande, i vardag som fest! ♥

Här nedan är några, i mitt tycke intressanta och utmanande, bitar som jag vill stärka och utveckla med min avel, där målet är att få fram trevliga staffar som lämpar sig väl för olika typer av träning och arbete tillsammans med sin förare:

 


Effektivt rörelsemönster – allt för många staffar rör sig ineffektivt med vispande framben och klent påskjut bak, inte sällan med låsta kors. För att en hund skall hålla i längden är det viktigt att den kan röra sig på ett naturligt och sunt sätt. Rörelsen skall initieras från bakdelen och staffen skall kunna bära sig i trav obehindrat.

Funktionell storlek – staffehanarna blir tyngre och större, och det är svårt att hitta hanar som håller sig innanför vikt-höjd-panoramat som standarden anger. Jag vill inte få fram för tunga eller för höga hundar – men tycker inte heller att dvärgväxta staffar, som inte sällan är resultatet av långtgående inavel, är något att sträva efter.

Will to please – jag föredrar en förarorienterad lättmotiverad staff med mycket will to please, utan att för den sakens skull vara för vek eller sakna självförtroende när det gäller eget arbete, t.ex. spår och sökarbete som skall utföras självständigt.

Välmonterad on/off-knapp – staffen har många fördelar som tränings- och tävlingskompis, men av och på-knappen är i regel inte en av dem. Även solen har sina fläckar 😉 Jag vill ha staffar som har lätt för att koppla av när ingen aktivitet bjuds, och som är lättreglerade i intensitet.

Överhettningsskydd på termostaten – Hör egentligen ihop med punkten ovan, en utmaning för alla oss som vill verka för att avla fram hundar som lämpar sig för arbete. Att kunna växla mellan passivitet/stadga och explosivitet. Det gäller inte bara att designa en sexväxlad motor, man måste även få med själva växelspaken. (Alla som har kört ferrari vet att det underlättar själva körningen om det finns en växelspak. Samt en ratt – se punkten om Will to please ;-))

 Naturligtvis är det inte bara dessa punkter som man behöver ta hänsyn till i sitt avelsarbete, att följa rasstandarden är självklart liksom att försöka avla fram så friska individer som möjligt i en ras med en tyvärr bred immunologisk problematik, och hög andel leddysplasi.

Om du vill ha mer information och överblick kring sjukdomsläget i rasen rekommenderar jag ett besök på rasklubbens hemsida, där finns mycket information, länkar till de senaste forskningsartiklarna osv. Hösten 2021 släpptes äntligen nya versionen av staffens RAS. RAS står för Rasspecifik Avelsstrategi och innehåller en sammanställning över rasens hälsoläge samt strategier för hur vi skall avla för att få en friskare staff.  RAS är en perfekt introduktion för valpköpare som är nyfikna på rasen, du hittar dokumentet här. 

För att få en helhetsuppfattning om hur den fysiska och mentala hälsan ser ut i familjebilden är det viktigt för oss att göra fullständiga kullutvärderingar med gemensam ledröntgen och gemensamt MH samt BPH.