Varje månad framöver kommer jag sammanställa en ”lägescheck” av över hur vi står i lydnadsmomenten just nu och använda det som underlag för hur momenten skall tränas, mål, kedjor och sedan utvärdera detta.
Så här ser det alltså ut idag! (till nästa månad hoppas jag kunna ha lite illustrativa filmklipp att bjuda på också ;-))

IMG_3690

BAILEYS LK3 FEBRUARI 2014

Sitt i grupp – Ej tävlingsmässigt ännu. Tendens till ljud och att vilja lägga sig ned (gråtande) om han ej är uppvärmd innan. Tränar man momentet i slutet av ett pass går det bra. Håller på att arbeta upp en rutin inför momentet med nosdutt på hand och växla mellan att ha godis bakom och att kalla in. Plan för kommande månads träningar: Utöka avståndet till fullt avstånd. Träna momentet varje träningspass.

Ligg i grupp – Ej tävlingsmässigt ännu. Hakan i backen ej befäst med störning, huvudet åker mycket upp och ner i ny lokal och med nya hundar. Fint fokus på mig. Ej så störd av tävlingsledare. Plan för kommande månad är att dels träna momentet varje pass, dels kunna stå synlig i tre minuter och han skall ligga tyst och med hakan i backen. Börja träna att jag är dold korta stunder.

IMG_3702

Fritt följ – Tendens till att missa både vänster och högersvängar (ej jobba in med rumpan i vänstersväng resp bli före efter högersväng). Bra uthållighet. Frustig och nysig ifall han ej är uppvärmd. Tendens till låg belöningsförväntan i kedjor plus att han blir störd av kommendering. Plan för februari är att börja sätta in momentet i kedjor igen, samt träna mycket med kommendering där jag samtidigt ”överraskande” belönar med godis och leksak ibland.

Sättande – Vill ej sitta i snö eller på blött underlag. Har fungerat bra i kedjor sista tiden – ibland slarvar han dock och lyssnar ej om det är stå, sitt, ligg utan gissar. Mer träning på att lyssna på ord. Ingen särskild plan för kommande månad. Bra moment att ha med i kedja.

Inkallning med stå – Tendens till att ej lyssna även här, utan gissa friskt. Har han stor förväntan framåt lyssnar han ej på mitt stå utan springer hela vägen, har han stor förväntan bakåt stannar han trots att jag inte sagt stå 😉 Efter lite experimenterande har jag kommit fram till att det funkar bäst att ha en pipis hos mig och att ha godisskål bakom honom. Pipis bakom och pipis hos mig blir för skoj och han blockerar sig. Pipis bakom och godis hos mig har liknande effekt. Plan för februari är att dels få bjuda på stå när jag springer snabbt bakåt och skicka till en externbelöning, dels att göra momentet mer tävlingslikt med utökat avstånd. Målet är att i slutet av månaden kunna göra momentet tävlingsmässigt på fullt avstånd.

IMG_3753

Rutan – Hittar bra, funkar bra i kedjor. Ibland tendens till lite segt läggande. Ligger bra, kommer fint på inkallning, lite flamsigt avslut. Plan: Lägga in en kampanj på ”Titta”-kommandot och slipa upp momentförberedelsen för att minimera pip och tutande.

Metallapport – Bra fart ut, fint gripande, i kedja tendens till slarviga avslut, gör sämre ingångar om han inte har stor förväntan. I kedja om momentet kommer långt bak blir farten låg in mot mig. Planen är att variera vart i kedjan jag sätter in momentet, pipisbelöna och höja förväntan på fart in mot mig separat.

Hoppapport – Bra fart ut, bra gripande. Samma sak här – i kedja tendens till sämre fart in och sämre ingång, sätter sig längre ifrån mig, jobbar ej in helt med rumpan. Februari: Jobba med pipisförväntan även här, variera vart i kedja momentet kommer. Ej låta honom gå ner sig. Positiv känsla för båda apporteringsmomenten är prio! Ej göra det för svårt!

IMG_3796

Vittring – ej tävlingsklart ännu. Går framåt, gjort stora framsteg vad gäller slå på näsan och söka av vart egen pinne finns. Vi har jobbat med dold egen pinne under olika underlag (gräs, snö, mattkant, prylar, tyg, smutstvätt etc) och synlig ovittrad hög. Mycket bra effekt! Kan snappa ovittrad pinne ifall han är uppe i varv, viktigt med lugn känsla och tydliga ramar för momentet. Planen för kommande månad är att utöka avståndet samt försvåra – de ovittrade pinnarna kommer ligga närmare och närmare egen.

Fjärrdirigering – ej tävlingsklart. Svåraste skiften är ligg från stå och sitt från stå på långa avstånd, tänker ej bakåt utan vill gärna komma fram. Plan för nästa månad är att göra en stor teknikkampanj för samtliga skiften, utöka avstånden successivt i den takt det går (innebär olika avstånd för olika skiften) samt arbeta med avstånd separat – jag tänkte börja med att lära honom backa mot en externbelöning från långt avstånd.

Viktigaste bitar att fokusera på i februari: Vittring och fjärr!

IMG_3704

HUMLA LK2 FEBRUARI 2014

Ligg i grupp – Hakan i backen fungerar ej med störning. Behöver tränas i olika miljöer. Annars bra moment, ligger lugnt och tyst, bra nedläggande, bra uppsitt. Känns stabil och trygg. Plan för februari är att träna hakan i backen på korta avstånd i olika miljöer med störning iform av andra ekipage och tävlingsledare.

Fritt följ – Träna med tydlig röst, lugna belöningar – från armveck, få en lugn och stabil känsla i momentet. Viktigt att eliminera pip och frustration, gör upplägget bra så att det blir enkelt. Träna när hon är uppvärmd och ”redo”. Plan för februari: Kampanj! Detta moment skall vi fokusera på.

IMG_3781

Ställande och läggande under gång – Bra ”klara” moment, funkar fint i kedja.

Inkallning – Bra fart, tendens till tjuvstart i kedja med kommendering, tendens till slarviga ingångar i kedja. Plan: Ej titta ned på henne i ingång, signalkontroll – ej okej med tjuvstart.

Rutan – Tränar med och utan target, börjar hitta bra men verkar ha låg förväntan – lättstörd, nosar lätt. Svårt att belöna med leksak, pga för taggad hund. Lugna godisbelöningar funkar bäst. Stannar fint, lyssnar oftast bra på mitt stå-kommando. Plan för kommande månad är att fortsätta träna med och utan target, testa om man kan belöna med leksak lugnt när hon är uppvärmd och i balans, utöka avstånd. 

Slät apportering – funkar bra, jättefin fart ut och bra gripande, bra fart in men tendens till slarviga ingångar och lite tugg i avlämnandet. Funkar bra i kedjor. Ingen särskild plan för februari.

IMG_3786

Hopp över hinder – funkar inte utan target. Gör bra uthopp med target, sitter fint. Men springer ej ut om man tar bort targeten, trots flera repetitioner med target innan. Plan: Ska testa att använda en mindre synlig target. Ska även testa med att kasta leksak över huvudet, hon blir dock lätt överladdad med denna metod och hoppar rakt in i hindret….:-P

Fjärrdirigering – ej helt tävlingsmässigt avstånd ännu, men går stadigt framåt. Tendens till sneda uppsitt, har tränat med bräda bredvid = bra effekt. Kan bli för het och vilja växla skiften själv, viktigt med lugna belöningar och tydliga kommandon. Ej dra upp henne för mycket. Plan för kommande månad är att fortsätta träna med bräda vid sidan som hjälp samt externbelöning snett bakom henne. Målet är att ha en tävlingsklar fjärr i slutet av februari.

Viktigaste bitar att fokusera på i februari: Fritt följ som given etta och sedan ruta och fjärr.

IMG_3783